Naše služby

Forenzní audit

  • Je zaměřen na odhalení protiprávního stavu nebo jednání uvnitř účetní jednotky, které může mít různé podoby. Rozsah a obsah forenzního auditu není regulován, a tak se odvíjí pouze od požadavků a cilů zadavatele. Pokud jej však provádí statutární auditor, musí se při něm řídit profesními předpisy.

  • Zpracovává se především v případě, kdy je vysoce pravděpodobné, že v kontrolované společnosti dochází k nekalému jednání, ale může sloužit jako výborná prevence tohoto jednání a souvisejících ztrát.

  • Obecně je obvykle cílem takového auditu detekce nekalého či protiprávního jednání a jeho zdokumentování, určení finančních i nefinančních ztrát, případných dalších rizik, stejně jako nastolení nápravných opatření vedoucích k minimalizaci pravděpodobnosti budoucího opakování.

Transakční poradce

  • 3.000 Kč / hodina

  • Měsíční ceny za naše služby jsou uvedené bez DPH.

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.