Naše služby

Finanční audit

  • Je ze zákona povinným auditem účetní závěrky zahrnující i prověrku výroční zprávy, příp. zprávy o vztazích, je-li sestavena.

  • Statutární audit musí být zpracován v souladu se zákonem a Mezinárodními auditorskými standardy (ISA).

  • Smyslem auditu je nezávislé a kvalifikované posouzení věrohodnosti účetní závěrky (vč. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, vyžaduje-li to jiný právní předpis), a slouží tak skrze zvýšení věrohodnosti účetních informací nejen vlastníkům a poskytovatelům kapitálu, ale i dalším uživatelům účetní závěrky.

  • Formálním a standardizovaným výstupem činnosti statutárního auditora je Zpráva auditora, zpracovaná v souladu se zákonem o auditorech a Auditorskou směrnicí, která je pro uživatele účetních informací důležitým parametrem pro rozhodování.

  • Povinnost auditu účetní závěrky stanovuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje podmínky pro povinný audit.

  • Důležitou funkcí auditu je i jeho morální a preventivní působení na vznik podvodů a chyb a nezanedbatelná je rovněž jeho poradenská funkce. Pomůžeme Vám tak nejen naplnit zákonné požadavky, ale současně zvýšíme kredibilitu a transparentnost Vaší společnosti, odhalíme případná externí i interní rizika Vašeho podnikání a poskytneme mnohá další cenná doporučení.

Transakční poradce

  • 3.000 Kč / hodina

  • Měsíční ceny za naše služby jsou uvedené bez DPH.

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.