Naše služby

Due Diligence

  • Je hloubkovým prověřením různých aspektů společnosti (dle zaměření Due Diligence) a v obecné rovině usiluje o potvrzení, že neexistuje rozpor mezi prezentovanými informacemi o podniku a realitou.

  • Často se uplatňuje při koupi, prodeji či financování společnosti za účelem včasného odhalení případných rizik vyplývajících ze zamýšlené transakce, protože prezentované skutečnosti mohou být mimo jiného ovlivněny jednorázovými transakcemi, nadhodnocením aktiv či podhodnocením závazků, a deklarované očekávané výsledky tak nemusí být v důsledku mnoha faktorů dosaženy.

  • Výstup Due Diligence, kterým je Zpráva předkládající veškerá zjištění, je pak i významným podkladem pro jednání o kupní ceně či výše financování, může však výborně sloužit i jako prostá kontrola společnosti – při finančním Due Diligence je tak možné prozkoumat například položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát i finanční ukazatele podniku a odhadnout jeho budoucí vývoj. Daňové Due Diligence pak cílí na zjištění dodržování a správnou aplikaci daňových zákonů a souvisejících právních norem.

  • Zaměření a rozsah Due Diligence závisí – na rozdíl od statutárního auditu – na potřebách, cílech a přáních daného investora.

Transakční poradce

  • 3.000 Kč / hodina

  • Měsíční ceny za naše služby jsou uvedené bez DPH.

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.