finanční a daňové due diligence

Poskytneme Vám komplexní auditorské služby.

více

forenzní audit

Zrealizujeme pro Vás zákonný audit účetní závěrky.

více
01 05

Naše služby

Pro naše zákazníky realizujeme projekty v následujících oblastech

Je ze zákona povinným auditem účetní závěrky zahrnující i prověrku výroční zprávy, příp. zprávy o vztazích, je-li sestavena.

Je zaměřen na odhalení protiprávního stavu nebo jednání uvnitř účetní jednotky, které může mít různé podoby. Rozsah a obsah forenzního auditu není regulován, a tak se odvíjí pouze od požadavků a cilů zadavatele. Pokud jej však provádí statutární auditor, musí se při něm řídit profesními předpisy.

Je hloubkovým prověřením různých aspektů společnosti (dle zaměření Due Diligence) a v obecné rovině usiluje o potvrzení, že neexistuje rozpor mezi prezentovanými informacemi o podniku a realitou.

Nabízíme Vám pomoc v různých fázích Vašeho podnikání.

Co od nás můžete očekávat?

  • osobu zastupující vaše zájmy
  • přesnost
  • důvěru
  • nezávislost
  • srozumitelnost
  • odbornost

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.